<div align="center"> <h1>Koszalińska Akademia Aikido</h1> <h3>Prowadzimy naukę Aikido, samoobrony, dla dzieci, kobiet i mężczyzn. Treningi Aikido prowadzone są dla różnych grup wiekowych w zależności od stopnia zaawansowania.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.aikidokoszalin.republika.pl" rel="nofollow">http://www.aikidokoszalin.republika.pl</a></p> </div>